.MNO File Extension

Poznámka: Typ súboru Macromedia Design Note

vývojkaAdobe Systems
popularita4.2
kategórieDátové súbory
formátXML X

XML

Tento súbor je uložený vo formáte XML. Štruktúru XML a obsah súboru môžete zobraziť v textovom editore.

Čo je súbor MNO?

Textový súbor, ktorý obsahuje informácie o webovom dokumente; uložený vo formáte XML a má hlavné ktorá obsahuje popisné položky v rámci tagy; môžu byť vytvorené buď Adobe Dreamweaver alebo Contribute. Viac informácií

Súbory MNO majú rovnaký názov ako súbor, ktorý opisujú, s príponou .mno. Súbor home.html môže mať napríklad priradenú poznámku k návrhu s názvom home.html.mno.

Poznámky k dizajnu môžu obsahovať informácie ako napríklad autor súboru, stav, typ súboru, názov dokumentu a popis súboru. Môžu obsahovať aj iné údaje definované používateľom.

Programy, ktoré otvárajú súbory MNO

windows
Adobe Dreamweaver CC 2019
Adobe Contribute 6.5
gumák
Adobe Dreamweaver CC 2019
Adobe Contribute 6.5

Odporúčaná

$ ER Prípona súboru
2019
.PAN Prípona súboru
2019
.TDF Prípona súboru
2019