.HXS Prípona súboru

File Type Help 2 Kompilovaný súbor pomocníka

vývojkaMicrosoft
popularita3.2
kategórieWebové súbory
formátText X

text

Tento súbor sa uloží vo formáte obyčajného textu. Obsah tohto súboru môžete otvoriť a zobraziť pomocou textového editora.

Čo je súbor HXS?

Súbor pomocníka kompilovaný pre Microsoft Help 2.0; obsahuje pomocnú dokumentáciu pre Windows alebo iné programy; používa HTML pre obsah a XML pre metaúdaje. Viac informácií

Súbory HXS sú podobné súborom .CHM, ktoré používa Pomocník 1.x, ale sú formátované odlišne. Sú vytvorené pomocou kompilátora Microsoft Help 2.0.

Programy, ktoré otvárajú súbory HXS

windows
Microsoft Help 2.0 Workshop
Prehliadač Pomocníka Explorer
Viditeľné vo webovom prehliadači
gumák
Zobrazenie vo webovom prehliadači
linux
Prehliadač Pomocníka Explorer

Odporúčaná

$ ER Prípona súboru
2019
.PAN Prípona súboru
2019
.TDF Prípona súboru
2019