.WEBPNP Prípona súboru

Typ súboru Web Point a Print File

vývojkaMicrosoft
popularita3.5
kategórieSystémové súbory
formátBinárne X

dvojitý

Tento súbor je uložený v binárnom formáte, ktorý vyžaduje, aby si jeho obsah prečítal konkrétny program.

Čo je súbor WEBPNP?

Súbor balíka ovládačov tlačiarne používaný systémom Microsoft Windows; vo formáte .CAB a obsahuje inštalačný balík pre ovládač tlačiarne; používa sa na distribúciu ovládačov tlačiarne z webových stránok alebo klientskych sietí. Viac informácií

Súbory WEBPNP sa často distribuujú pomocou protokolu Web Point-and-Print Protocol ([MS-WPRN]), ktorý definuje metódu preberania ovládačov tlače, keď používateľ klikne na prepojenie webovej stránky (požiadavka HTTP) alebo keď klientsky program požiada vodiča. Webová stránka vyhľadá príslušný ovládač a potom vráti žiadateľovi súbor WEBPNP. Po stiahnutí je možné súbor otvoriť a nainštalovať ovládače tlačiarne.

Súbory WEBPNP môžu obsahovať nasledujúci obsah:

  • Ovládač tlačiarne a inštalačné súbory
  • Inštalačný súbor .INF pre inštaláciu
  • .BIN súbor špecifikujúci parametre potrebné na prístup k konfiguračným údajom tlačiarne
  • .DAT súbor, ktorý obsahuje všetky ostatné nastavenia tlačiarne
Súbory WEBPNP sú vykonávané programom Windows wpnpinst.exe, ktorý sa nachádza v adresári Windows \ t

Programy, ktoré otvárajú súbory WEBPNP

windows
Microsoft Windows

Odporúčaná

.APPLESCRIPT Prípona súboru
2019
.BIT File Extension
2019
.PAN Prípona súboru
2019