.TXN Prípona súboru

Typ súboru MySpaceIM Conversation Log File

vývojkaMySpace.com
popularita3.5
kategórieDátové súbory
formátBinárne X

dvojitý

Tento súbor je uložený v binárnom formáte, ktorý vyžaduje, aby si jeho obsah prečítal konkrétny program.

Čo je to súbor TXN?

Log súbor vytvorený MySpaceIM, online chatovací program; ukladá všetky online konverzačné správy s konkrétnym používateľom; slúži na uchovávanie záznamu chatu, ktorý je možné neskôr skontrolovať. Viac informácií

Súbory TXN sa ukladajú s konvenciou pomenovania user.txn, kde "user" je meno osoby, s ktorou sa rozprávali.

Programy, ktoré otvárajú súbory TXN

windows
MySpace.com MySpaceIM

Odporúčaná

.ABBU Prípona súboru
2019
.FLC Prípona súboru
2019
.QBK Prípona súboru
2019