.TEACHER Prípona súboru

Typ súboru SMART Response Teacher Database File

vývojkaSMART Technologies
popularita3.7
kategórieDatabázové súbory
formátBinárne X

dvojitý

Tento súbor je uložený v binárnom formáte, ktorý vyžaduje, aby si jeho obsah prečítal konkrétny program.

Čo je súbor UČITEĽ?

Súbor vytvorený softvérom SMART Response, ktorý sa používa vo vzdelávacích prostrediach na pomoc učiteľom a študentom pri spravovaní informácií v triede; obsahuje zoznamy tried, profily študentov a výsledky hodnotenia; slúži na generovanie správ študentov, ako aj na prenos údajov v triede medzi počítačmi v školách.

Programy, ktoré otvárajú súbory TEACHER

windows
SMART Technologies Response
gumák
SMART Technologies Response

Odporúčaná

.QBK Prípona súboru
2019
.T2D Prípona súboru
2019
.DSY Prípona súboru
2019