.R Prípona súboru

5 typov súborov používa príponu súboru .r .

  • 1. R Script File
  • 2. Rez zdrojový kód súboru
  • 3. REBOL Script
  • 4. Ratfor Source Code File
  • 5. Pravý súbor zvukových kanálov

Súbor typu 1 R Súbor skriptu

vývojkaProjekt R pre štatistické výpočty
popularita3.7
kategórieSúbory vývojárov
formátText X

text

Tento súbor sa uloží vo formáte obyčajného textu. Obsah tohto súboru môžete otvoriť a zobraziť pomocou textového editora.

Čo je súbor R?

Skript napísaný v jazyku R, programovací jazyk používaný na štatistické analýzy a účely grafov; obsahuje kód, ktorý môže byť vykonaný v softvérovom prostredí R; môžu obsahovať príkazy, ktoré vytvárajú objektykategórieSúbory vývojárovformátText X

text

Tento súbor sa uloží vo formáte obyčajného textu. Obsah tohto súboru môžete otvoriť a zobraziť pomocou textového editora.

.R Súbor Asociácia 2

Textový súbor, ktorý používa Rez, kompilátor zdrojov pre aplikácie Mac OS X; obsahuje deklarácie pre zdroje aplikácií, ktorými môžu byť zoznamy reťazcov, ikony, výstrahy alebo jeden z mnohých iných typov zdrojov; používa sa na vytvorenie prostriedkov do vidlice zdroja súboru aplikácie. Viac informácií

R súbory musia obsahovať deklarácie typu a definície prostriedkov potrebné na kompiláciu zdrojov. Kompilované zdroje možno dekompilovať späť do súborov R pomocou programu DeRez.

POZNÁMKA: Kompilátor Rez je súčasťou vývojového softvéru Apple Xcode.

Programy, ktoré otvárajú súbory R

gumák
Apple Xcode
MacroMates TextMate
Bare Bones BBEdit

Skript typu 3 typu REBOL

vývojkaREBOL Technologies
popularita1.7
kategórieSúbory vývojárov
formátText X

text

Tento súbor sa uloží vo formáte obyčajného textu. Obsah tohto súboru môžete otvoriť a zobraziť pomocou textového editora.

.R asociácia súborov 3

Skript napísaný v programovacom jazyku REBOL; obsahuje kód, ktorý možno skompilovať do spustiteľného programu; môže byť programový súbor alebo súbor hlavičky, na ktorý odkazujú iné programové súbory REBOL. Viac informácií

REBOL je skratka pre "Relative Expression Based Object Language". Jazyk sa bežne používa na vytváranie internetových skriptov a aplikácií.

Programy, ktoré otvárajú súbory R

windows
Rebol / View
Rebol / core
Rebol / SDK
gumák
Rebol / View
Rebol / core
Rebol / SDK
linux
Rebol / View
Rebol / core
Rebol / SDK

Súbor typu 4 Ratfor Zdrojový kód súboru

vývojkaBrian Kerhighan
popularita1.5
kategórieSúbory vývojárov
formátText X

text

Tento súbor sa uloží vo formáte obyčajného textu. Obsah tohto súboru môžete otvoriť a zobraziť pomocou textového editora.

.R asociácia súborov 4

Súbor používaný Ratforom, preprocesorom pre programovací jazyk FORTAN; obsahuje pravidelný zdrojový kód FORTRAN, ako aj vyhlásenia Ratfor, ktoré možno preložiť do zdrojového kódu FORTAN predtým, ako sú kompilované kompilátorom FORTRAN. Viac informácií

Zdrojový kód Ratfor umožňuje vývojárom používať širšiu syntax ako syntax podporovanú kompilátorom FORTRAN. Napríklad Ratfor umožňuje špecifikáciu konštruktov riadiacich tokov C, ako je if-else, switch, while a for.

POZNÁMKA: Ratfor je distribuovaný vo formáte zdrojového kódu.

Programy, ktoré otvárajú súbory R

windows
Ratfor
gumák
Ratfor
linux
Ratfor

Súbor typu 5 Pravý súbor zvukových kanálov

vývojkaN / A
popularita1.0
kategórieZvukové súbory
formátN / AX

nevedno

Kategórie formátu súborov zahŕňajú Binárne, Textové, XML a Zip. Formát tohto typu súboru nebol určený.

.R asociácia súborov 5

Zvukový súbor obsahujúci pravý kanál zvukovej stopy; často exportované audio produkčnými programami, ako napríklad Digital Performer (Mac) a Cubase (Mac a Windows).

Programy, ktoré otvárajú súbory R

windows
Apple iTunes
Iný hudobný prehrávač
gumák
Apple iTunes
Iný hudobný prehrávač

Odporúčaná

.APPLESCRIPT Prípona súboru
2019
.PRS Prípona súboru
2019
.BBS Prípona súboru
2019