.PMG Prípona súboru

2 typy súborov používajú príponu .pmg .

  • 1. Súbor skupiny PageMaker Group
  • 2. Adobe Photoshop Photomerge Panoramatické zloženie súboru

Súbor Typ 1 Súbor PageMaker Group

vývojkaAdobe Systems
popularita3.5
kategórieSúbory vektorových obrázkov
formátBinárne X

dvojitý

Tento súbor je uložený v binárnom formáte, ktorý vyžaduje, aby si jeho obsah prečítal konkrétny program.

Čo je súbor PMG?

Súbor vytvorený programom PageMaker, program používaný na vytvorenie rozloženia stránok; obsahuje grafiku .EPS, ktorá obsahuje ako rastrové grafiky s nízkym rozlíšením, tak aj PostScriptové údaje pre výtlačky s vysokým rozlíšením; vytvorený pomocou funkcie "PS Group it", ktorá zoskupuje objekty dohromady a nahradí grafiku stránky generovaným súborom PMG. Viac informácií

POZNÁMKA: PageMaker bol nahradený produktom InDesign od spoločnosti Adobe, ktorý podporoval súbory PMG prostredníctvom verzie CS. Aktuálne verzie aplikácie InDesign však nepodporujú formát súboru PMG.

Programy, ktoré otvárajú súbory PMG

windows
Adobe PageMaker 7
Adobe InDesign CC 2019

Typ súboru 2 Adobe Photoshop Photomerge Panoramatické zloženie súboru

vývojkaAdobe Systems
popularita3.4
kategórieRastrové obrazové súbory
formátBinárne X

dvojitý

Tento súbor je uložený v binárnom formáte, ktorý vyžaduje, aby si jeho obsah prečítal konkrétny program.

.PMG Asociácia súborov 2

Panoramatický obrázok vytvorený programom Adobe Photoshop, programom na úpravu obrázkov a fotografií; ukladá obrazovú kompozíciu, ktorá bola zlúčená z viacerých obrázkov; ukladá tiež usporiadanie obrázkov a možnosti zlúčenia podľa používateľa; bežne sa používa na ukladanie panorám digitálnych fotografií. Viac informácií

Spojením a zmiešaním okrajov viacerých obrázkov spolu technológia Adobe Photoshop Photomerge „prešíva“ digitálne fotografie do jedného obrázka tak, že sa zobrazujú, akoby boli zachytené ako jeden záber z fotoaparátu.

Ak chcete použiť funkciu Photomerge, vyberte položku File → Automate → Photomerge .... Môžete tiež otvoriť program Adobe Bridge, vybrať viac súborov s obrázkami a potom vybrať položku Nástroje → Photoshop → Fotometria .... Po výbere tejto položky menu sa otvorí Photoshop a zobrazí sa dialógové okno na výber možností zlúčenia.

POZNÁMKA: Kým Photoshop a Photoshop Elements podporujú súbory PMG, Photoshop dokáže spracovať oveľa väčšie obrázky.

Programy, ktoré otvárajú súbory PMG

windows
Adobe Photoshop CC 2019
Adobe Photoshop Elements 2019
gumák
Adobe Photoshop CC 2019
Adobe Photoshop Elements 2019

Odporúčaná

$ ER Prípona súboru
2019
.PAN Prípona súboru
2019
.TDF Prípona súboru
2019