.PDFIG Prípona súboru

Súbor typu PDF Index Generator Project File

vývojkaPDF Colony Software
popularita3.3
kategórieDátové súbory
formátXML X

XML

Tento súbor je uložený vo formáte XML. Štruktúru XML a obsah súboru môžete zobraziť v textovom editore.

Čo je súbor PDFIG?

Projektový súbor uložený vo formáte PDF Index Generator, program používaný na vytvorenie knižných indexov pre súbory .PDF; obsahuje všetky vygenerované údaje indexu, ako aj nastavenia projektu pre index, ako napríklad vstupný názov súboru, čísla stránok indexu a slová, ktoré sa majú zahrnúť alebo vylúčiť; vo formáte XML. Viac informácií

Súbory projektu PDFIG možno použiť na automatické pridanie indexu do existujúceho súboru PDF. Môžu sa znovu otvoriť a upraviť, aby sa vytvorili nové indexy.

Programy, ktoré otvárajú súbory PDFIG

windows
PDF Colony PDF Generátor indexov
gumák
PDF Colony PDF Generátor indexov
linux
PDF Colony PDF Generátor indexov

Odporúčaná

.APPLESCRIPT Prípona súboru
2019
.BIT File Extension
2019
.PAN Prípona súboru
2019