.P3R Prípona súboru

Typ súboru Adobe Photoshop Render Nastavenia Prednastavený súbor

vývojkaAdobe Systems
popularita3.2
kategórieSúbory 3D obrázkov
formátBinárne X

dvojitý

Tento súbor je uložený v binárnom formáte, ktorý vyžaduje, aby si jeho obsah prečítal konkrétny program.

Čo je súbor P3R?

Súbor nastavení používaný aplikáciou Adobe Photoshop, aplikácia používaná na editovanie rastrovej a 3D grafiky; ukladá nastavenia používané na vykreslenie 3D obrazu, vrátane štýlov pre tvár, hrany, vrcholy, hlasitosť a stereo; môže byť súbor obsiahnutý vo Photoshope alebo vlastný súbor uložený užívateľom. Viac informácií

Súbory P3R sa používajú na ukladanie a načítanie nastavení vykresľovania na generovanie 3D obrazov s určitými vlastnosťami. Môžu byť prístupné z dialógového okna "Nastavenia 3D renderu", ktoré je možné otvoriť výberom 3D → Nastavenia renderovania ... vo Photoshope.

Programy, ktoré otvárajú súbory P3R

windows
Adobe Photoshop CC 2019
gumák
Adobe Photoshop CC 2019

Odporúčaná

.QBK Prípona súboru
2019
.T2D Prípona súboru
2019
.DSY Prípona súboru
2019