.NBK File Extension

3 typy súborov používajú príponu .nbk .

  • 1. NovaBACKUP Job File
  • 2. Zálohovanie úloh
  • 3. Súbor SMART Notebook

Súbor typu 1 NovaBACKUP Súbor úloh

vývojkaNovaStor
popularita4.5
kategórieZáložné súbory
formátN / AX

nevedno

Kategórie formátu súborov zahŕňajú Binárne, Textové, XML a Zip. Formát tohto typu súboru nebol určený.

Čo je súbor NBK?

Skript vytvorený programom NovaBACKUP na zálohovanie Windows; uloží úlohu zálohovania a obsahuje zoznam príkazov na zálohovanie vybraných súborov a priečinkov; obsahuje cieľový výstupný adresár pre zálohukategórieZáložné súboryformátN / AX

nevedno

Kategórie formátu súborov zahŕňajú Binárne, Textové, XML a Zip. Formát tohto typu súboru nebol určený.

.NBK File Association 2

Skript vytvorený Zálohovaním dát, program používaný na zálohovanie Windows; uloží zoznam nastavení použitých na vykonanie zálohy vrátane vstupných a výstupných priečinkov a to, či je záloha prírastková alebo plná; v softvéri.

Programy, ktoré otvárajú súbory NBK

windows
Prosoft Engineering Zálohovanie dát PC

Súbor typu SMART Notebook File 3

vývojkaSMART Technologies
popularita2.0
kategórieDátové súbory
formátBinárne X

dvojitý

Tento súbor je uložený v binárnom formáte, ktorý vyžaduje, aby si jeho obsah prečítal konkrétny program.

.NBK File Association 3

Súbor interaktívnej tabule vytvorený softvérom SMART Notebook pre správu tried; môže ukladať poznámky a diagramy v triede, ako aj obrazové, zvukové a video súbory; slúži na ukladanie poznámok o digitálnych lekciách a ich zdieľanie so študentmi. Viac informácií

Rozšírenia NBK a .XBK boli použité v starších verziách softvéru SMART. V najnovších verziách používajú notebooky rozšírenie .NOTEBOOK. Niektoré súbory NBK možno previesť na novší formát NOTEBOOK, ale môžu sa vyskytnúť problémy s kompatibilitou s niektorými konverziami.

Programy, ktoré otvárajú súbory NBK

windows
SMART Technologies Notebook
Softvér rady SMART Technologies
gumák
SMART Technologies Notebook
Softvér rady SMART Technologies
linux
SMART Technologies Notebook

Odporúčaná

.HEARTSSAVE-MS File Extension
2019
.FLR Prípona súboru
2019
.DAP Prípona súboru
2019