.NBK File Extension

3 typy súborov používajú príponu .nbk .

  • 1. NovaBACKUP Job File
  • 2. Zálohovanie úloh
  • 3. Súbor SMART Notebook

Súbor typu 1 NovaBACKUP Súbor úloh

vývojkaNovaStor
popularita4.5
kategórieZáložné súbory
formátN / AX

nevedno

Kategórie formátu súborov zahŕňajú Binárne, Textové, XML a Zip. Formát tohto typu súboru nebol určený.

Čo je súbor NBK?

Skript vytvorený programom NovaBACKUP na zálohovanie Windows; uloží úlohu zálohovania a obsahuje zoznam príkazov na zálohovanie vybraných súborov a priečinkov; obsahuje cieľový výstupný adresár pre zálohukategórieZáložné súboryformátN / AX

nevedno

Kategórie formátu súborov zahŕňajú Binárne, Textové, XML a Zip. Formát tohto typu súboru nebol určený.

.NBK File Association 2

Skript vytvorený Zálohovaním dát, program používaný na zálohovanie Windows; uloží zoznam nastavení použitých na vykonanie zálohy vrátane vstupných a výstupných priečinkov a to, či je záloha prírastková alebo plná; v softvéri.

Programy, ktoré otvárajú súbory NBK

windows
Prosoft Engineering Zálohovanie dát PC

Súbor typu SMART Notebook File 3

vývojkaSMART Technologies
popularita2.0
kategórieDátové súbory
formátBinárne X

dvojitý

Tento súbor je uložený v binárnom formáte, ktorý vyžaduje, aby si jeho obsah prečítal konkrétny program.

.NBK File Association 3

Súbor interaktívnej tabule vytvorený softvérom SMART Notebook pre správu tried; môže ukladať poznámky a diagramy v triede, ako aj obrazové, zvukové a video súbory; slúži na ukladanie poznámok o digitálnych lekciách a ich zdieľanie so študentmi. Viac informácií

Rozšírenia NBK a .XBK boli použité v starších verziách softvéru SMART. V najnovších verziách používajú notebooky rozšírenie .NOTEBOOK. Niektoré súbory NBK možno previesť na novší formát NOTEBOOK, ale môžu sa vyskytnúť problémy s kompatibilitou s niektorými konverziami.

Programy, ktoré otvárajú súbory NBK

windows
SMART Technologies Notebook
Softvér rady SMART Technologies
gumák
SMART Technologies Notebook
Softvér rady SMART Technologies
linux
SMART Technologies Notebook

Odporúčaná

.BDL File Extension
2019
.FPG Prípona súboru
2019
Prípona súboru .DFC
2019