.IBP Prípona súboru

Typ súboru IsoBuster Managed Image Information File

vývojkaInteligentné projekty
popularita4.0
kategórieSúbory diskových obrázkov
formátBinárne X

dvojitý

Tento súbor je uložený v binárnom formáte, ktorý vyžaduje, aby si jeho obsah prečítal konkrétny program.

Čo je súbor IBP?

Informačný súbor disku, ktorý zodpovedá jednému alebo viacerým súborom .IBQ; musí mať rovnaký názov súboru okrem rozšírenia FREE DOWNLOAD Get File Viewer pre Android

Programy, ktoré otvárajú súbory IBP

windows
Inteligentné projekty IsoBuster

Odporúčaná

.HEARTSSAVE-MS File Extension
2019
.FLR Prípona súboru
2019
.DAP Prípona súboru
2019