.IBP Prípona súboru

Typ súboru IsoBuster Managed Image Information File

vývojkaInteligentné projekty
popularita4.0
kategórieSúbory diskových obrázkov
formátBinárne X

dvojitý

Tento súbor je uložený v binárnom formáte, ktorý vyžaduje, aby si jeho obsah prečítal konkrétny program.

Čo je súbor IBP?

Informačný súbor disku, ktorý zodpovedá jednému alebo viacerým súborom .IBQ; musí mať rovnaký názov súboru okrem rozšírenia FREE DOWNLOAD Get File Viewer pre Android

Programy, ktoré otvárajú súbory IBP

windows
Inteligentné projekty IsoBuster

Odporúčaná

.BDL File Extension
2019
.FPG Prípona súboru
2019
Prípona súboru .DFC
2019