.GDOC Prípona súboru

Typ súboru Google Drive Document

vývojkaGoogle
popularita3.8
kategórieSúbory rozloženia stránky
formátText X

text

Tento súbor sa uloží vo formáte obyčajného textu. Obsah tohto súboru môžete otvoriť a zobraziť pomocou textového editora.

Čo je súbor GDOC?

Súbor GDOC je dokument vytvorený v službe Dokumenty Google, online editor dokumentov, ktorý je súčasťou služby Disk Google. Obsahuje adresu URL, ktorá odkazuje na dokument služby Dokumenty Google uložený na Disku Google spolu s informáciami o autorovi dokumentu. Súbory GDOC sú určené na dvojité kliknutie, čím sa otvorí dokument v službe Dokumenty Google, ktorý môže obsahovať text, obrázky, rovnice, kresby, grafy alebo tabuľky. Viac informácií

Súbor GDOC otvorený v službe Dokumenty Google (Disk Google)

Disk Google je služba ukladania súborov, ktorá obsahuje aj programy Docs, Sheets a Slides. Disk je možné prevziať a nainštalovať v systéme Windows alebo MacOS ako desktopový klient na synchronizáciu vzdialených súborov služby Disk Google s počítačom. Ak nainštalujete klienta služby Disk Google, dokumenty služby Dokumenty Google sú prístupné v špeciálnom priečinku s názvom Disk Google, ktorý je na lokálnom pevnom disku. Tento priečinok sa používa na synchronizáciu súborov so vzdialeným Diskom Google. Keď dvakrát kliknete na súbor GDOC, dokument sa otvorí v službe Disk Google v predvolenom webovom prehliadači.

Súbory GDOC sú priradené k službe Dokumenty Google, podobne ako sú súbory .DOCX spojené s aplikáciou Microsoft Word. Rozhranie služby Dokumenty Google sa zdá byť podobné nástroju Microsoft Word s panelom s nástrojmi, ktorý umožňuje zmeniť písmo textu, veľkosť, medzery a zarovnanie. Program tiež prichádza s počet slov, preklad, hlasové písanie a slovník schopnosti.

POZNÁMKA: V roku 2018 boli aplikácie na pracovnej ploche služby Disk Google prerušené, ale naďalej môžete pristupovať k službe Disk Google online.

Programy, ktoré otvárajú súbory GDOC

windows
disk Google
Google Stream súboru disku
gumák
disk Google
Google Stream súboru disku
web
disk Google

Odporúčaná

.89K Prípona súboru
2019
.SPARSEBUNDLE Prípona súboru
2019
.APPLESCRIPT Prípona súboru
2019