.FSX Prípona súboru

Typ súboru Visual F # Súbor skriptu

vývojkaMicrosoft
popularita4.0
kategórieSúbory vývojárov
formátText X

text

Tento súbor sa uloží vo formáte obyčajného textu. Obsah tohto súboru môžete otvoriť a zobraziť pomocou textového editora.

Čo je súbor FSX?

Skript napísaný v F # (vyslovovaný "F Sharp"), funkčný programovací jazyk formálne predstavený spoločnosťou Microsoft s Visual Studio 2010; možno spustiť s komponentom "F # Interactive" programu Visual Studio; používa sa na skriptovanie F # kódu namiesto kompilácie. Viac informácií

Na rozdiel od súborov zdrojového kódu F # (prípona .FS) nie sú súbory FSX skompilované do súborov .DLL alebo .EXE a potom a spúšťané. Namiesto toho sa vykonávajú ako skript F # Interactive.

POZNÁMKA: F # Interaktívny režim je možné spustiť v programe Visual Studio výberom segmentu F # kódu a stlačením klávesu Alt-Enter. Skripty F # tiež používajú príponu .FSSCRIPT.

Programy, ktoré otvárajú súbory FSX

windows
Microsoft Visual Studio 2017

Odporúčaná

.APPLESCRIPT Prípona súboru
2019
.PRS Prípona súboru
2019
.BBS Prípona súboru
2019