.DO Prípona súboru

Typ súboru Java Servlet

vývojkaN / A
popularita3.6
kategórieWebové súbory
formátN / AX

nevedno

Kategórie formátu súborov zahŕňajú Binárne, Textové, XML a Zip. Formát tohto typu súboru nebol určený.

Čo je súbor DO?

Súbor DO je webový program Java spustený webovým serverom, ktorý podporuje Javu, napríklad Tomcat alebo IBM WebSphere. Typicky sa mapuje na kontrolér Struts, ktorý spracuje súbor. Súbory DO sa používajú na generovanie dynamických webových stránok. Viac informácií

Niektoré programy webinárov môžu vytvárať súbory DO, ktoré sú formátované ako súbory .VCS. Zmena prípony súboru na ".vcs" môže dovoľovať import týchto súborov do rôznych plánovacích programov.

POZNÁMKA: Rozšírenie ".do" môže byť aj schémou mapovania adries URL pre webovú aplikáciu a nie príponou súboru. Napríklad rámec Struts často používa reťazec ".do" na mapovanie akcií servletu Java v konfiguračnom súbore web.xml.

Programy, ktoré otvárajú súbory DO

windows
Apache Tomcat
Akýkoľvek webový prehliadač
gumák
Apache Tomcat
Akýkoľvek webový prehliadač
linux
Apache Tomcat
Akýkoľvek webový prehliadač

Odporúčaná

.MAV File Extension
2019
.PSK Prípona súboru
2019
.STM Prípona súboru
2019