.CSV Prípona súboru

Súbor Typ súboru Hodnoty oddelené čiarkou

vývojkaN / A
popularita3.8
kategórieDátové súbory
formátText X

text

Tento súbor sa uloží vo formáte obyčajného textu. Obsah tohto súboru môžete otvoriť a zobraziť pomocou textového editora.

Čo je súbor CSV?

Súbor CSV je súbor s hodnotami oddelenými čiarkami, ktorý sa bežne používa v tabuľkových programoch, ako sú Microsoft Excel alebo OpenOffice Calc. Obsahuje jednoduché textové súbory oddelené čiarkami, pričom každý nový riadok v súbore CSV predstavuje nový riadok databázy a každý riadok databázy pozostávajúci z jedného alebo viacerých polí oddelených čiarkou. CSV súbory sa často otvárajú tabuľkovými programami, ktoré sa majú organizovať do buniek alebo použiť na prenos údajov medzi databázami. Viac informácií

CSV súbor otvorený v programe Microsoft Excel 2016

Formát výmeny údajov CSV je podporovaný veľkým množstvom osobných, obchodných a vedeckých programov. Vďaka širokej podpore je formát obzvlášť užitočný pri prenose tabulkových údajov medzi programami.

Súbor je tiež užitočný pri prenose údajov uložených v proprietárnom formáte, ako je napríklad súbor .XLSX, do iného programu, ktorý nepodporuje formát XLSX. Môžete napríklad exportovať tisíce kontaktov z e-mailovej služby do súboru CSV a potom importovať súbor do organizátora adries alebo inej e-mailovej služby.

Programy, ktoré otvárajú súbory CSV

windows
File Viewer Plus
Microsoft Excel 2016
Corel Quattro Pro X9
Apache OpenOffice
LibreOffice
Poznámkový blok programu Microsoft
Intuit Quicken
GenScriber
Akýkoľvek textový editor
gumák
Microsoft Excel 2016
Planamesa NeoOffice
Apache OpenOffice
LibreOffice
GenScriber
Akýkoľvek textový editor
linux
Apache OpenOffice
LibreOffice
GenScriber
web
FreshBooks
Intuit QuickBooks Kanada
Sage One
iOS
MobiSystems OfficeSuite Pro
Android
MobiSystems OfficeSuite Pro

Odporúčaná

.LTF Prípona súboru
2019
Prípona súboru .SRF
2019
.LZP Prípona súboru
2019