.AWD File Extension

3 typov súborov používa príponu súboru .awd .

  • 1. Ocenenie BIOS Update File
  • 2. Dokument Microsoft Fax
  • 3. Dokument Artweaver

File Type 1 Award BIOS Update File

vývojkaASUS
popularita3.7
kategórieRôzne súbory
formátN / AX

nevedno

Kategórie formátu súborov zahŕňajú Binárne, Textové, XML a Zip. Formát tohto typu súboru nebol určený.

Čo je súbor AWD?

Súbor Updater slúži na aktualizáciu alebo "flash" systému BIOS počítača so systémom Windows; zvyčajne sa používa na aktualizáciu základných dosiek ASUS, ktoré používajú BIOS Award. Viac informácií

POZNÁMKA: V niektorých prípadoch môže byť potrebné zmeniť príponu súboru AWD na .BIN, aby sa mohol načítať programom AWDFLASH.

Programy, ktoré otvárajú súbory AWD

windows
ASUS AWDFLASH

File Type 2 Microsoft Fax Document

vývojkaMicrosoft
popularita3.4
kategórieRastrové obrazové súbory
formátBinárne X

dvojitý

Tento súbor je uložený v binárnom formáte, ktorý vyžaduje, aby si jeho obsah prečítal konkrétny program.

.AWD asociácia súborov 2

Faxový obrázok, tiež nazývaný "Pracovný dokument" vytvorený softvérom Microsoft Fax; ukladá obsah prijatého faxu vrátane informácií o štruktúre textu a stránky; možno previesť na súbor .TIF vykonaním programu awdvstub.exe, ktorý sa nachádza v adresári i386 win9xmig na inštalačnom disku systému Windows XP / 2000. Viac informácií

Súbory AWD môžu prezerať a konvertovať na bežnejšie formáty rastrových obrázkov pomocou niekoľkých softvérových nástrojov faxu.

Programy, ktoré otvárajú súbory AWD

windows
Polybytes PolyView
Microsoft awdvstub.exe

Dokument typu Artweaver typu 3

vývojkaBoris Eyrich
popularita2.5
kategórieRastrové obrazové súbory
formátN / AX

nevedno

Kategórie formátu súborov zahŕňajú Binárne, Textové, XML a Zip. Formát tohto typu súboru nebol určený.

.AWD asociácia súborov 3

Kresba vytvorená pomocou programu Artweaver, kreatívneho maliarskeho programu určeného na simuláciu nástrojov s prírodnými štetcami; môžu obsahovať náčrty vytvorené s niekoľkými typmi štetcov a mnohými rôznymi farbami; podporuje priehľadnosť obrázkov, text a vrstvy.

Programy, ktoré otvárajú súbory AWD

windows
Boris Eyrich Artweaver
XnViewMP s AWD pluginom

Odporúčaná

.89K Prípona súboru
2019
.SPARSEBUNDLE Prípona súboru
2019
.APPLESCRIPT Prípona súboru
2019