.AVATAR Prípona súboru

Typ súboru Google Talk Avatar súboru

vývojkaGoogle
popularita4.0
kategórieRastrové obrazové súbory
formátBinárne X

dvojitý

Tento súbor je uložený v binárnom formáte, ktorý vyžaduje, aby si jeho obsah prečítal konkrétny program.

Čo je súbor AVATAR?

Profilový obrázok používaný službou Google Talk, online chatová aplikácia; ukladá bitmapový obrázok vo formáte .JPG alebo .PNG; používa sa na zobrazenie obrázka vedľa každého mena v zozname priateľov používateľa, ako aj počas konverzácie. Viac informácií

V systéme Windows Vista a Windows 7 sú súbory AVATAR uložené v adresári [user] App Local

POZNÁMKA: Súbory AVATAR môžete zvyčajne premenovať s príponou ".jpg" alebo ".png" a potom ich zobraziť pomocou štandardného prehliadača obrázkov.

Programy, ktoré otvárajú súbory AVATAR

windows
Google hovor

Odporúčaná

.APPLESCRIPT Prípona súboru
2019
.PRS Prípona súboru
2019
.BBS Prípona súboru
2019